LEPIK, A.; VARBLANE, U. How to speak the same language with European innovation-policy in terms of living labs? Kuidas innovatsioonipoliitikas eluslaborite (living labs) kontekstis Euroopaga sama keelt rääkida?. Estonian Discussions on Economic Policy, v. 18, 11.