Tverdostup, Maryna, and Tiiu Paas. 2016. “The Gender Wage Gap in the Human Capital Framework: A Cross-Nordic Assessment Based on PIAAC. Sooline Palgalõhe täiskasvanute Oskuste Uuringu PIAAC Tulemuste Raamistikus: Eesti Põhjamaade Võrdluses”. Estonian Discussions on Economic Policy 24 (2). https://doi.org/10.15157/tpep.v24i2.13099.