Raudjärv, Matti. 2018. “Meenutades Tausta Ja ühiseid Tegevusi Janno Reiljaniga”. Estonian Discussions on Economic Policy 26 (1-2). http://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/14538.