Truman, Mihkel. 2020. “Sada Aastat Eesti Vabariigi Esimesest Põhiseadusest (kehtis Aastatel 1920–1933)”. Estonian Discussions on Economic Policy 28 (1-2). http://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/16828.