Tverdostup, M. and Paas, T. (2016) “The Gender Wage Gap in the Human Capital Framework: A Cross-Nordic Assessment Based on PIAAC. Sooline palgalõhe täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC tulemuste raamistikus: Eesti Põhjamaade võrdluses”, Estonian Discussions on Economic Policy, 24(2). doi: 10.15157/tpep.v24i2.13099.