Nõmmann, T., Ehrlich, Üllas and Pädam, S. (2020) “Elanikkonna nõudlus Harku järve keskkonanseisundi parandamise järele”, Estonian Discussions on Economic Policy, 28(1-2), pp. 59-64. doi: 10.15157/tpep.v28i1-2.16809.