[1]
M. Hennies and M. Raudjärv, “Riigivõlg ja võlakoormuse nihkumine põlvkonnalt põlvkonnale. Täiendavaid kaalutlusi: kas rahapoliitilised otsetehingud (’Outright Monetary Transactions’– OMT) on vastavuses EL lepinguga?”, TPEP, vol. 21, no. 2, 1.