[1]
M. Tverdostup and T. Paas, “The Gender Wage Gap in the Human Capital Framework: A Cross-Nordic Assessment Based on PIAAC. Sooline palgalõhe täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC tulemuste raamistikus: Eesti Põhjamaade võrdluses”, TPEP, vol. 24, no. 2, Oct. 2016.