[1]
O. Lukason, K. Ukrainski, and U. Varblane, “Economic benefit of maximum truck weight regulation change for Estonian forest sektor. Veokite täismassi regulatsiooni muutmise majanduslikud mõjud eesti metsatööstuse sektorile”, TPEP, vol. 19, no. 2, 1.