[1]
P. Sander, O. Lukason, and K. Kask, “Discount rate for government projects: the case of government real estate in Estonia. Diskonteerimismäära leidmine riiklikele investeerimisprojektidele Eesti riigi kinnisvara näitel”, TPEP, vol. 19, no. 1, 1.