[1]
A. Lepik and U. Varblane, “How to speak the same language with European innovation-policy in terms of living labs? Kuidas innovatsioonipoliitikas eluslaborite (living labs) kontekstis Euroopaga sama keelt rääkida?”, TPEP, vol. 18, 1.