Tverdostup, M., and T. Paas. “The Gender Wage Gap in the Human Capital Framework: A Cross-Nordic Assessment Based on PIAAC. Sooline Palgalõhe täiskasvanute Oskuste Uuringu PIAAC Tulemuste Raamistikus: Eesti Põhjamaade Võrdluses”. Estonian Discussions on Economic Policy, Vol. 24, no. 2, Oct. 2016, doi:10.15157/tpep.v24i2.13099.