Hennies, Manfred O.E., and Matti Raudjärv. “Riigivõlg Ja Võlakoormuse Nihkumine Põlvkonnalt Põlvkonnale. Täiendavaid Kaalutlusi: Kas Rahapoliitilised Otsetehingud (’Outright Monetary Transactions’– OMT) on Vastavuses EL Lepinguga?”. Estonian Discussions on Economic Policy 21, no. 2 (1). Accessed February 21, 2020. http://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/1231.