Tverdostup, Maryna, and Tiiu Paas. “The Gender Wage Gap in the Human Capital Framework: A Cross-Nordic Assessment Based on PIAAC. Sooline Palgalõhe täiskasvanute Oskuste Uuringu PIAAC Tulemuste Raamistikus: Eesti Põhjamaade Võrdluses”. Estonian Discussions on Economic Policy 24, no. 2 (October 17, 2016). Accessed September 28, 2020. http://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/13099.