Truman, Mihkel. “Sada Aastat Eesti Vabariigi Esimesest Põhiseadusest (kehtis Aastatel 1920–1933)”. Estonian Discussions on Economic Policy 28, no. 1-2 (October 25, 2020). Accessed April 15, 2021. http://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/16828.