1.
Tverdostup M, Paas T. The Gender Wage Gap in the Human Capital Framework: A Cross-Nordic Assessment Based on PIAAC. Sooline palgalõhe täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC tulemuste raamistikus: Eesti Põhjamaade võrdluses. TPEP [Internet]. 2016Oct.17 [cited 2020Sep.28];24(2). Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/13099