1.
Sander P, Lukason O, Kask K. Discount rate for government projects: the case of government real estate in Estonia. Diskonteerimismäära leidmine riiklikele investeerimisprojektidele Eesti riigi kinnisvara näitel. TPEP [Internet]. 1 [cited 16Jun.2019];19(1). Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/437