1.
Lepik A, Varblane U. How to speak the same language with European innovation-policy in terms of living labs? Kuidas innovatsioonipoliitikas eluslaborite (living labs) kontekstis Euroopaga sama keelt rääkida?. TPEP [Internet]. 1 [cited 17Jun.2019];18. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/881