Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 43 (2015): Ühiskonda muutvad teadused rahvusülikoolis 1968 ja 1988, eripedagoogika murranguaastad. 1968 and 1988, the Breakthrough Years in Special Education Abstract   PDF
Jaan Kõrgesaar
 
No 43 (2015): Ühiskonda muutvad teadused rahvusülikoolis Academia Sociologicae 25 Abstract   PDF
Andu Rämmer, Veronika Kalmus, Henn Käärik
 
No 40 (2012): Akadeemilise pärandi mõte Ajalooline 1560. aastast pärinev Kölni kaal Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis Abstract   PDF
Tullio Ilomets
 
No 41 (2013): Teadusinnovatsiooni tee praktikasse Ajalooline proovikaal Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis Abstract   PDF
Tullio Ilomets
 
No 44 (2016): Rahvusülikooli omad ja võõrad Ajaloolised fotokaamerad Tartu Ülikooli muuseumis Abstract   PDF
Tullio Ilomets
 
No 39 (2011): Tartu Ülikool ja Põhjasõda Ajaloolisest klaasist Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis Abstract   PDF
Tullio Ilomets
 
No 40 (2012): Akadeemilise pärandi mõte Ajaloopilt akadeemilises kunstikogus 19. sajandi esimesel poolel Abstract   PDF
Tiina-Mall Kreem
 
No 44 (2016): Rahvusülikooli omad ja võõrad Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi fotoalbum Abstract   PDF
Aile Tammiste
 
No 45 (2017): Muutuste sajand Eesti meditsiinis Albert Valdese doktoritöö ja tema panus eestikeelsete meditsiinioskussõnade väljatöötamisel. Albert Valdes's Doctoral Thesis and his Contribution into Developing Estonian Medical Terminology Abstract   PDF
Paula Põder
 
No 41 (2013): Teadusinnovatsiooni tee praktikasse An Arabic celestial globe in Tartu Abstract   PDF
Emilie Savage-Smith
 
No 45 (2017): Muutuste sajand Eesti meditsiinis Arstiteaduskond Eesti riigi taasiseseisvumise protsessis. Medical Faculty in the Process of Recreation of Estonian Republic Abstract   PDF
Lembit Allikmets, Ain-Elmar Kaasik
 
No 45 (2017): Muutuste sajand Eesti meditsiinis Arstiteaduskond stalinlike pseudoteaduste haardes. Stalinist Pseudoscience at the Medical Faculty of the University of Tartu Abstract   PDF
Ken Kalling
 
Vol 38 (2010): Nõukogude teadus - sisult sotsialistlik, vormilt rahvuslik? Ateism kui nõukogude teadus Abstract   PDF
Atko Remmel
 
No 44 (2016): Rahvusülikooli omad ja võõrad Avakogu valge saali rõdul Details   PDF
Virge Lell, Terje Lõbu
 
No 39 (2011): Tartu Ülikool ja Põhjasõda Ülevaade muuseumi kogudesse aastail 2006-2011 laekunud materjalidest Details   PDF
Leili Kriis
 
Vol 38 (2010): Nõukogude teadus - sisult sotsialistlik, vormilt rahvuslik? Üliõpilaste TEadusliku Ühingu osa üliõpilasteaduse organiseerimisel Tartu Riiklikus Ülikoolis 1948-88 Abstract   PDF
Toivo Hinrikus, Ain Raal
 
No 43 (2015): Ühiskonda muutvad teadused rahvusülikoolis Õpetajahariduse sajand rahvusülikoolis. A Century of Teacher Education at the University of Tartu Abstract   PDF
Karmen Trasberg, Edgar Krull
 
No 40 (2012): Akadeemilise pärandi mõte Balti teadusloolaste XXV kokkusaamine Vilniuses Details   PDF
Lea Leppik
 
No 41 (2013): Teadusinnovatsiooni tee praktikasse Baltisaksa põllumeesteseltside võrgustiku kujunemisest Abstract   PDF
Tiit Rosenberg
 
No 42 (2014): Ülikool ja keelevahetus Bilingualism in the Russian Expatriate Communities. Baron Sergei Korff at the Universities of Finland, Estonia and the USA Abstract   PDF
Eugene Petrov
 
No 42 (2014): Ülikool ja keelevahetus Doktorantide teadustöö keele valikutest Abstract   PDF
Eve-Liis Roosmaa, Triin Roosalu, Peep Nemvalts
 
No 44 (2016): Rahvusülikooli omad ja võõrad Eesti ülikool versus saksa keel. Georg Barkani ja Ernst Masingu juhtum Abstract   PDF
Terje Lõbu
 
No 42 (2014): Ülikool ja keelevahetus Eesti ülikooliks võõrkeelte abil Abstract   PDF
Terje Lõbu
 
No 43 (2015): Ühiskonda muutvad teadused rahvusülikoolis Eesti esimesed naisnotarid. First Women Notaries in Estonia Abstract   PDF
Merike Ristikivi, Heli-Triin Räis
 
No 44 (2016): Rahvusülikooli omad ja võõrad Eesti ideoloogia 1970. aastate Välis-Eesti mõtteloos Abstract   PDF
Tiina Ann Kirss
 
1 - 25 of 114 Items 1 2 3 4 5 > >>