[1]
Saarelma-Paukkala, M. and Hussar, A. 2020. Marja ja Veikko, Sirje ja Aare – omakeelsed nimed Soomes ja Eestis 19. sajandist tänapäevani. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 11, 1 (Jun. 2020), 105-129. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.05.