[1]
Salve, K. 2021. Observations on Lutsi oral tradition. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 12, 2 (Dec. 2021), 273-311. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2021.12.2.11.