Salve, K. (2021). Observations on Lutsi oral tradition. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 12(2), 273-311. https://doi.org/10.12697/jeful.2021.12.2.11