Ernštreits, V., & Pajusalu, K. (2022). Foreword / Eessõna / Eḑḑisõnā. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 13(1), 3–8. https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.1.00