SAARELMA-PAUKKALA, M.; HUSSAR, A. Marja ja Veikko, Sirje ja Aare – omakeelsed nimed Soomes ja Eestis 19. sajandist tänapäevani. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, v. 11, n. 1, p. 105-129, 30 Jun. 2020.