SALVE, K. Observations on Lutsi oral tradition. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, v. 12, n. 2, p. 273-311, 20 Dec. 2021.