TUISK, T.; PAJUSALU, K. A century of Livonian studies at the University of Tartu. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, v. 13, n. 1, p. 307–333, 5 Sep. 2022.