ERKKILÄ, R. The senses of illative and lative case in the Mordvin languages. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, v. 13, n. 2, p. 307–345, 26 Nov. 2022.