Meister, Einar, and Lya Meister. 2019. “Production of Estonian Vowels by Finnish Speakers”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 10 (1). Tartu, Estonia, 129-43. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.07.