Valk, Heiki. 2021. “Finnic Language Islands in Eastern Latvia: Archaeological Background and Perspective”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 12 (2). Tartu, Estonia, 95-122. https://doi.org/10.12697/jeful.2021.12.2.04.