Salve, Kristi. 2021. “Observations on Lutsi Oral Tradition”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 12 (2). Tartu, Estonia, 273-311. https://doi.org/10.12697/jeful.2021.12.2.11.