Tuisk, Tuuli, and Karl Pajusalu. 2022. “A Century of Livonian Studies at the University of Tartu”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 13 (1). Tartu, Estonia, 307–333. https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.1.12.