Ernštreits, Valts, and Karl Pajusalu. 2022. “Foreword / Eessõna / Eḑḑisõnā”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 13 (1). Tartu, Estonia, 3–8. https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.1.00.