Meister, E. and Meister, L. (2019) “Production of Estonian vowels by Finnish speakers”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 10(1), pp. 129-143. doi: 10.12697/jeful.2019.10.1.07.