Saarelma-Paukkala, M. and Hussar, A. (2020) “Marja ja Veikko, Sirje ja Aare – omakeelsed nimed Soomes ja Eestis 19. sajandist tänapäevani”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 11(1), pp. 105-129. doi: 10.12697/jeful.2020.11.1.05.