Valk, H. (2021) “Finnic language islands in eastern Latvia: Archaeological background and perspective”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 12(2), pp. 95-122. doi: 10.12697/jeful.2021.12.2.04.