Kalnača, A. and Lokmane, I. (2022) “The verb vajadzēt ‘to need, must’ in Latvian: its Livonian origins, modal and distributional features”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 13(1), pp. 91–120. doi: 10.12697/jeful.2022.13.1.04.