Tuisk, T. and Pajusalu, K. (2022) “A century of Livonian studies at the University of Tartu”, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Tartu, Estonia, 13(1), pp. 307–333. doi: 10.12697/jeful.2022.13.1.12.