[1]
M. Saarelma-Paukkala and A. Hussar, “Marja ja Veikko, Sirje ja Aare – omakeelsed nimed Soomes ja Eestis 19. sajandist tänapäevani”, ESUKA-JEFUL, vol. 11, no. 1, pp. 105-129, Jun. 2020.