Saarelma-Paukkala, M., and A. Hussar. “Marja Ja Veikko, Sirje Ja Aare – Omakeelsed Nimed Soomes Ja Eestis 19. Sajandist tänapäevani”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Vol. 11, no. 1, June 2020, pp. 105-29, doi:10.12697/jeful.2020.11.1.05.