Ernštreits, V., and K. Pajusalu. “Foreword / Eessõna / Eḑḑisõnā”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Vol. 13, no. 1, Sept. 2022, pp. 3–8, doi:10.12697/jeful.2022.13.1.00.