Kallio, Petri. “The Position of Leivu”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 12, no. 2 (December 20, 2021): 123-143. Accessed March 29, 2023. http://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2021.12.2.05.