Salve, Kristi. “Observations on Lutsi Oral Tradition”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 12, no. 2 (December 20, 2021): 273-311. Accessed July 3, 2022. http://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2021.12.2.11.