1.
Saarelma-Paukkala M, Hussar A. Marja ja Veikko, Sirje ja Aare – omakeelsed nimed Soomes ja Eestis 19. sajandist tänapäevani. ESUKA-JEFUL [Internet]. 2020Jun.30 [cited 2023Mar.23];11(1):105-29. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2020.11.1.05