People

Editorial Board

Tiina Ann Kirss, Tallinna Ülikool

Luule Epner, Tallinna Ülikool

Satu Grünthal, Helsinki Ülikool Turu Ülikool

Cornelius Hasselblatt, Groningeni Ülikool

Robert Hughes, Ohio State University Eesti Kirjandusmuuseum

Maire Jaanus, Columbia University Barnard College

Sirje Olesk, Eesti Kirjandusmuuseum

Thomas Salumets, University of British Columbia

Virve Sarapik, Eesti Kirjandusmuuseum Eesti Kunstiakadeemia

Anneli Saro, Tartu Ülikool Helsinki Ülikool

Jaan Undusk, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Mardi Valgemäe, New York City University Lehman College

Piret Viires, Tallinna Ülikool