Vol. 4 No. 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History"

Koostaja, toimetaja: LEENA KURVET-KÄOSAAR

 

Keeletoimetaja: Maarja Hollo

Resümeede tõlge inlgise keelde: Krista Mits, Leena Kurvet-Käosaar, Blake Royer

Korrektorid: Eda-Kai Simmermann, Marju Mikkel, Maarja Hollo 

 

Published: 2012-04-24

Artiklid / Articles

Teooriavahendus / Mediation of Theory