Liimets, Airi, Tallinna Ülikool / Tallinn University, Estonia