Annus, Epp, Eesti Kirjandusmuuseum / Estonian Literary Museum, Estonia