Annuk, Eve, Eesti Kirjandusmuuseum / Estonian Literary Museum, Estonia