Kraavi, Janek, Tartu Ülikool, Estonia

  • Methis. Studia humaniora Estonica Vol 3 No 4 (2009) - Artiklid / Articles
    Eesti patsient. Haiguse ja haige inimese kujutamise mudel 19. sajandi eesti kultuuris ja kirjasõnas. The Estonian Patient: A Model for the Representation of Illness and the Ill in 19th Century Estonian Culture and Letters
    Abstract  PDF