Staniškyte, Jurgita, Vytautas Magnus University, Lithuania